Luk, Wai-Tak

Profile of Ip Chun Si-fu
Association details
Certification details
World-wide representatives
Seminars
News and projects
Photograph gallery
Publications and videos
Ip Chun Si-Fu's classes
Ip Chun Wing Chun facebook page
enquiries@ipchun.org

Sifu Luk, Wai-Tak began training with Master Ip Chun in 2002.
Sifu Luk, Wai-Tak teaches Wing Chun in Lu Weide (China). He is a Wing Chun instructor Southern martial art of Wing Chun, gaochun County, Nanjing, China Head coach. Shau Kei Wan Fang Shuquan social services Wing Chun instructor. Wan Chai Methodist Centre for Wing Chun instructor.